СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2013 г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г. В сила от 01.01.2013 г.


[…]

Чл. 6. (7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 3.

[…]

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7


Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда 
на Закона за вероизповеданията за 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЯ


Сума (хил.лв.)

1.
За Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница
700,0
2.
За Българската православна църква (в страната)
1660,0
3.
За Мюсюлманското вероизповедание в Република България
180,0
4.
За Централния Израелтянски духовен съвет
30,0
5.
За Арменската Апостолическа православна църква
40,0
6.
За други регистрирани вероизповедания
50,0
7.
За ремонт на религиозни сгради с национално значение
300,0
8.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
40,0


Всичко:


3000,0Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |