СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 2014 г.Субсидии за вероизповеданията
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 от 
ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г., обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.:Разпределение на субсидията за вероизповеданията, 
регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г.


Наименование
Сума 
(хил. лв.)

1.
 За подпомагане на Българските православни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

730,0
2.
 За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 000,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското изповедание в Република България

230,0
4.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България

35,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

30,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската апостолическа православна църква в Република България

35,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

50,0
8.
За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение

350,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

40,0
10.

Резерв


500,0
10.1.
в т.ч. за създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 

50,0


Всичко:


4 000,0Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |