ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ – ІІІ. 2015


24.07.2013
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 828050013
Фирма, правна форма: ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация

Решение: протокол 8 от 0 на ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ, Регистър 0, Стр: 0, на основание: Закон за изповеданията
Документ на последно вписване: протокол от 24.07.2013, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: Област Силистра, общ. СИЛИСТРА, ГР. СИЛИСТРА, п.код 7500,
ул.СОФРОНИ ВРАЧАНСКИ № 6 , пощенска кутия 26
Тел.: сл. 086 / 822027, 086 / 822062
Статус: развиващ дейност


Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ
Седалище и адрес на управление: СИЛИСТРА , СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 6 ПОЩ.КУТ.2

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
15
15
Декември
2014
16
16
Ноември
2014
16
16
Октомври
2014
16
16
Септември
2014
16
16
Август
2014
16
16
Юли
2014
18
18
Юни
2014
18
18
Май
2014
18
18
Април
2014
18
18
Март
2014
18
18
Февруари
2014
18
18
Януари
2014
18
18


Управители:
Име: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАРАШКЕВОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 420609хххх,
управляващ, длъжност: Митрополит
Име: ВЪЛЧО ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 560206хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПОПОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 600113хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 650218хххх, член на
колективен орган на управл., длъжност: член
Име: ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЦАНОВА, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 511204хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Принадлежност:
Отношение: висшестояща
Име: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, БЪЛГАРИЯ (BGR)
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА

Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |