ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 2015


22.12.2013

Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000096495
Фирма, правна форма: ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ 

Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Решение: друг вид документ 1259 от 0 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър
0, Стр: 0, на основание: Закон за изповеданията
Документ на последно вписване: друг вид документ - Представително писмо от 22.12.2013,
промяна на обстоятелства
Адрес на седалище: Област Варна, общ. ВАРНА, ГР. ВАРНА, район Одесос, п.код 9000, пл. СВ.
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 1
Тел.: сл. 052/612940, 052/612944, 052/613045, Електронна поща: vvpmitropolia@abv.bg
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: ВАРНА , ПЛ."ВАРНЕНСКА КОМУНА"

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
124
125
Декември
2014
124
125
Ноември
2014
124
125
Октомври
2014
124
125
Септември
2014
125
126
Август
2014
123
124
Юли
2014
123
124
Юни
2014
124
125
Май
2014
124
125
Април
2014
124
125
Март
2014
126
127
Февруари
2014
127
127
Януари
2014
127
127Управители:
Име: ИВО МИХОВ ИВАНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 690213хххх, управляващ, длъжност:
Митрополит
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - приходи от членски вноски 50%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 30%
Колективен орган на управление - друг вид колективен орган
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА
Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации

Национална отраслова класификация КИД 2008 - 9491, Дейност на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |