ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 2015


10.08.2009
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 123055035
Фирма, правна форма: СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ Местно поделение (ЮЛ), юридическо лице, неправителствена организация

Фирмено дело: 37/2009
Решение: решение 143 от 2009 на Старозагорски окръжен съд, Регистър 5, Партида: 41, Том: 1, Стр: 82, на основание: Закон за вероизповеданията

Документ на последно вписване: решение от 10.08.2009, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: Област Стара Загора, общ. СТАРА ЗАГОРА, 
ГР. СТАРА ЗАГОРА, п.код
6004, ул. СВЕТИ АПОСТОЛ КАРП № 4
Тел.: сл. 042/26110, Факс: 042/26218
Статус: развиващ дейност

Фирма: СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ Местно поделение (ЮЛ)
Адрес: гр.СТАРА ЗАГОРА, Област: СТАРА ЗАГОРА, Община: СТАРА ЗАГОРА, гл. СВЕТИ АПОСТОЛ КАРП № 4

Дата Събитие
05.03.1997 Дерегистрация
18.04.1994 Регистрация

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: МЪГЛИЖ,

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
83
83
Декември
2014
4
4
Ноември
2014
83
83
Октомври
2014
83
83
Септември
2014
83
83
Август
2014
83
83
Юли
2014
83
83
Юни
2014
83
83
Май
2014
83
83
Април
2014
83
83
Март
2014
84
84
Февруари
2014
84
84
Януари
2014
85
85

Управители:
Име: ИВАН МИНЧЕВ ИВАНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 421113хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: БОЙЧО ДЕЛЧЕВ ЗЛАТИНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 440920хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ГАЛАКТИОН ЛЮБЕНОВ ТАБАКОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 490226хххх, управляващ,
длъжност: Митрополит
Име: ТОНИ ИЛЧЕВ РУСЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 510916хххх, член на колективен орган на
управл., длъжност: член
Име: ПАВЕЛ СЛАВОВ ПАВЛОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 520807хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ЕМИЛ КИРЧЕВ ДИМОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 560617хххх, член на колективен орган
на управл., длъжност: член
Име: БОРИС СТЕФАНОВ СТАМОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 660823хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 691024хххх, член на
колективен орган на управл., длъжност: член
Име: ПЕТЪР ПЕТРОВ РАДЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 770824хххх, член на колективен орган
на управл., длъжност: член
Принадлежност:
Отношение: висшестояща
Име: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, БЪЛГАРИЯ (BGR)
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - друг изт. на финанс.на неправит.орг. 20%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 60%
Колективен орган на управление - друг вид колективен орган
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА

Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |