ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 201515.01.2002
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 117038405
Фирма, правна форма: РУСЕНСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация

Решение: решение 0 от 0 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0, на основание: Закон за изповеданията

Документ на последно вписване: решение от 15.01.2002, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: Област Русе, общ. РУСЕ, ГР. РУСЕ, п.код 7000, пл. СВЕТА ТРОИЦА № 9
Тел.: сл. 082/225185
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт за 2014 г.

Месеци
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Социално:
71
71
70
71
71
71
71
69
71
73
73
73
Здравно:
75
75
74
75
75
71
71
69
71
73
73
73


Управители:
Име: СИМЕОН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 451015хххх, управляващ,
длъжност: Митрополит
Име: ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ ДУКОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 571115хххх, член на
колективен орган на управл., длъжност: член
Име: МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 580730хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 581020хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Име: ГЕОРГИ ПЕЕВ ГЕОРГИЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 620719хххх, член на колективен
орган на управл., длъжност: член
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА

Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |