ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 2015


01.01.1997
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000162644
Фирма, правна форма: ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице,неправителствена организация

Решение: устав 0 от 0 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, Регистър 0, Стр: 0, на основание: Закон за изповеданията

Документ на последно вписване: устав - УСТАВ НА БПЦ от 01.01.1997, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: Област Видин, общ. ВИДИН, ГР. ВИДИН, п.код 3700, ул. БАБА ВИДА № 11
Тел.: сл. 094/22362, 094/24926, 094/601880, 094/601882
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: ВИДИН , СПАНЧЕВЦИ ОБЩ.ВЪРШЕЦ

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
28
28
Декември
2014
30
30
Ноември
2014
30
30
Октомври
2014
30
30
Септември
2014
27
27
Август
2014
30
30
Юли
2014
32
32
Юни
2014
30
30
Май
2014
30
30
Април
2014
29
29
Март
2014
31
31
Февруари
2014
32
32
Януари
2014
30
30


Управители:
Име: ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ТОПУЗЛИЕВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 321111хххх, управляващ,
длъжност: Митрополит
Принадлежност:
Отношение: висшестояща
Име: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, БЪЛГАРИЯ (BGR)
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - спец.фондове за финанс.на непр.орг. 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА
Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации

Национална отраслова класификация КИД 2008 - 9491, Дейност на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |