СПРАВКА СВЪРЗАНИ ЛИЦА С ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ "ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ"

Справка регистър - актуален към 26.2.2015 г.

СПРАВКА СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ДРУГИ ВРЪЗКИ С:

"ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ РЕЛИГИОЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
БУЛСТАТ: 104042503"
1. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 104042503 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

2. ЦЪРКВА "СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176803700 Състояние към 19.12.2014 г.
Управляващи: ДОБРИН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ, ЕГН: xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

3. ЦЪРКВА ,,СВ. ДИМИТЪР,, Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176799789 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ТРАЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 42xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА, ЕГН: 50xxxxxxxx,
Член, Член на колективен орган на управление
АНЕТА ДИМИТРОВА ТОМОВА, ЕГН: 59xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 69xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

4. ЦЪРКВА"СВ.ТРИ СВЕТИТЕЛИ" - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176797699 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЗОРАН ВОЙО МАМУЧЕВСКИ, ЕГН: 85xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

5. ЦЪРКВА "СВ.ТРОИЦА" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176728482 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ТРАЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 34xxxxxxxx,
Член, Член на колективен орган на управление
АНГЕЛ МАРИНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 38xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДИМИТЪР МИЛИНОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 39xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНЧО МИНЧЕВ МИНКОВ, ЕГН: 40xxxxxxxx,
Член, Член на колективен орган на управление
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 41xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПРЕСПА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА, ЕГН: 53xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

6. ЦЪРКВА СВ.МАРИНА - с.ПОЛИКРАИЩЕ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176696419 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: АНТОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

7. ЦЪРКВА СВ.МАРИНА - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176696401 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ СЕНЬ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

8. КАТЕДРАЛНА ЦЪРКВА " РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО " Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176696390 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

9. ЦЪРКВА "СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"- с ШИЛКОВЦИ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176683418 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: МИЛЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 69xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

10. МАНАСТИР "СВ.НИКОЛА" - с.АРБАНАСИ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176683368 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

11. ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" - с.ПРИСОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176596632 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ПАВЛИН ПЕТРОВ СЪБЕВ, ЕГН: 73xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

12. ЦЪРКВА "СВ.ТРОЙЦА" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176563785 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНОВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ РАДКО ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ, ЕГН: 36xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МИРИНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЗДРАВКА МАРИНОВА ОПРОВА, ЕГН: 53xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ГИНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА, ЕГН: 56xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

13. ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176562936 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ХРИСТИЯН БОЯНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 66xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НАТАША РАЧЕВА НЕНОВА, ЕГН: 54xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА, ЕГН: 74xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

14. ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176543284 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ТРАЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА, ЕГН: 43xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 43xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СИМЕОНКА ТАЧЕВА СИМЕОНОВА, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕЙЗАНОВА, ЕГН: 53xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РАДКА СИМЕОНОВА МИТРИКОВА, ЕГН: 53xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, ЕГН: 56xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

15. СОКОЛСКИ МАНАСТИР "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176520061 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

16. ЦЪРКВА "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ - с.ОБЕДИНЕНИЕ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517815 Състояние към 08.01.2009 г.
Управляващи: АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

17. МАНАСТИР "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН - с.ПРИСОВО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517318 Състояние към 08.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

18. ЦЪРКВА " СВЕТИ ДИМИТЪР - с.МАСЛАРЕВО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517300 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ТИНЧЕВ ЛАЗАРОВ, ЕГН: 78xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

19. ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР - с.КЕСАРЕВО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517268 Състояние към 08.02.2009 г.
Управляващи: ДОБРИН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

20. ЦЪРКВА"УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО - с.МИХАЛЦИ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517250 Състояние към 13.09.2013 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
Архивни състояния


21. ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР - с.СТАМБОЛОВО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517236 Състояние към 08.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

22. ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР - гр.БЯЛА ЧЕРКВА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176517211 Състояние към 08.01.2009 г.
Управляващи: НИКОЛА СПАСОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ

23. МАНАСТИР "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО"- ГР.КИЛИФАРЕВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176421483 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

24. ЦЪРКВА "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176326747 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ПАНЧЕВ, ЕГН: 62xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ 
СЕРАФИМ СПИРИДОНОВ ЧЕЧЕВ, ЕГН: 38xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАТОВА, ЕГН: 44xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ГИНКА АЛЕКСАНДРОВА ДУНЕВА, ЕГН: 54xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КУТОВА, ЕГН: 56xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЛАДО МИРОНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 61xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА, ЕГН: 65xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

25. ЦЪРКВА "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176325951 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ЛЮДМИЛ МАРТИНОВ МАЛЕВ, ЕГН: 65xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ 
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА, ЕГН: 40xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН ИВАНОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
КРАСИМИР КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ХРИСТО ГАНЧЕВ ДОБРЕВ, ЕГН: 65xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

26. ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАСИЙ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176324810 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ПАНЧЕВ, ЕГН: 62xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ 
АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx,
Член, Член на колективен орган на управление
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, ЕГН: 58xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДОНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА, ЕГН: 61xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПИРИДОНОВ, ЕГН: 67xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА БОРИСЛАВОВА, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 72xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МИРОСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 82xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

27. ЦЪРКВА "СВЕТИ НИКОЛАЙ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176324707 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГРАУРОВ, ЕГН: 57xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
ТОДОР ИВАНОВ КРАЧУНОВ, ЕГН: 33xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ВУЧЕВ, ЕГН: 35xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕСКА ГРИГОРОВА КРАЧУНОВА, ЕГН: 36xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РОСИЦА ПЕТРОВА КАРАИВАНОВА, ЕГН: 44xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РОСИЦА ДАНЧЕВА НЕДУШЕВА, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПАВЛИНА СПАСОВА ПОПОВА, ЕГН: 54xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПАПУКОВА, ЕГН: 69xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН: 73xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

28. ЦЪРКВА "СВ.ДИМИТЪР" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176323174 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: МАРИН СТАНЕВ СТАНКОВ, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПИРКОВ, ЕГН: 40xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН: 52xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
БИСЕР МИХАЙЛОВ СКИЛОВ, ЕГН: 68xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ТАНЯ ЖОРОВА КРЪСТЕВА, ЕГН: 72xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МИЛЕН ВАСЕВ ДЖАНОВ, ЕГН: 84xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

29. ЦЪРКВА " СВ.ЙОАН РИЛСКИ" - с.СЛОМЕР Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176322556 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
30. ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" - с.КАМЕН Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320616 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

31. ЦЪРКВА "СВ.ТРОИЦА" - с.ОРЛОВЕЦ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320598 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 64xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

32. ЦЪРКВА "СВ.ПАРАСКЕВА" - с.КАРАЙСЕН Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176320580 Състояние към 13.09.2013 г.
Управляващи: АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ Архивни състояния

33. ЦЪРКВА "СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" - с.ВЪРБОВКА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320573 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

34. ЦЪРКВА " СВ.ЙОАН РИЛСКИ" - с.БАТАК Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320559 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

35. ЦЪРКВА " СВ.НИКОЛАЙ" - с.ДОЛНА ЛИПНИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320541 Състояние към 09.01.2009 г. 
Управляващи:ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

36. ЦЪРКВА " СВ.ДИМИТЪР" - с.ГОРНА ЛИПНИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320534 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

37. ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" - с.ДИМЧА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320515 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

38. ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" - гр.ПАВЛИКЕНИ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320502 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

39. ЦЪРКВА " ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" - с.РОДИНА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320491 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: НИКОЛАЙ ПЕНКОВ СТЕФЕНЯШКИ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

40. ЦЪРКВА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с.КОНСТАНТИН Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320477 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЪТЕВ, ЕГН: 56xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

41. ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"- гр.ЕЛЕНА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176320462 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР МАРИНОВ МАДЖАРОВ, ЕГН: 55xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

42. ЦЪРКВА "СВЕТА ПАРАСКЕВА" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176319934 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МУШАКОВ, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
МИРОН ИЛИЕВ НАЧЕВ, ЕГН: 54xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАРГАРИТА ТОДОРОВА СОРЕВА, ЕГН: 60xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РАДИНКА ИЛИЕВА НАЧЕВА, ЕГН: 64xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

43. ЦЪРКВА "СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176319902 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МУШАКОВ, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ 
БОРИС ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 43xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СЪБИ ЛАМБЕВ БУЗЕВ, ЕГН: 43xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx,
Член, Член на колективен орган на управление
ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ИГНАТОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НЕДКО СИМЕОНОВ МИРЕВ, ЕГН: 52xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЕЛЕНКА КУБРАТОВА ГРУЦОВА, ЕГН: 58xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

44. ХРАМ "СВ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176306207 Състояние към 15.05.2012 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 81xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ ИВАН БОРИСОВ ДИНЕВ, ЕГН: 57xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ТОНЕВ, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЮЛИЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 69xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН ИВАНОВ РАДОЕВ, ЕГН: 72xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

45. ХРАМ "СВ. ТРОИЦА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176305728 Състояние към 15.07.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 81xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
РАДА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА, ЕГН: 37xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РАДКА КОСЕВА ПЕТКОВА, ЕГН: 38xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНДРЕЕВА, ЕГН: 41xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕЛИЧКА ЕНЕВА КАРАМИХОВА, ЕГН: 44xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

46. ЦЪРКВА "СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176303862 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ХРИСТИЯН БОЯНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 66xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
МАРИНКА ЦВЕТАНОВА РУСЕВА, ЕГН: 29xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИЙКА СЛАВЕЕВА БЛАЖЕВА, ЕГН: 36xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ГИНА ИЛИЕВА АРНАУДОВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮДМИЛА СЪБЧЕВА ДИМИТРАНОВА, ЕГН: 57xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕШЕВ, ЕГН: 60xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

47. ЦЪРКВА "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176302479 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ

48. ЦЪРКВА " СВ.ЦАР БОРИС " - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301587 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНОВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

49. ЦЪРКВА " СВ.ПАРАСКЕВА " - с.ОБЕДИНЕНИЕ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301548 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ТИНЧЕВ ЛАЗАРОВ, ЕГН: 78xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

50. ЦЪРКВА "СВ.ЙОАН РИЛСКИ" - с.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301530 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 39xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

51. ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" - с.КУЦИНА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301516 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: АНАТОЛИ ПЕНКОВ БОРИСОВ, ЕГН: 71xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

52. ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" - гр.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 
Религиозна организация БУЛСТАТ: 176301509 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 64xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

53. ЦЪРКВА "СВЕТА ТРОИЦА" - с. ПАВЕЛ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301498 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ТИНЧЕВ ЛАЗАРОВ, ЕГН: 78xxxxxxxx
Председател, Управляващ

54. ЦЪРКВА "СВ.ТЕОДОР СТРАТИЛАТ" - с.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301466 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: АСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 52xxxxxxxx
Председател, Управляващ

55. ЦЪРКВА " ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ " - с.КЛИМЕНТОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301459 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 64xxxxxxxx
Председател, Управляващ

56. ПЛАКОВСКИ МАНАСТИР " СВ.ПРОРОК ИЛИЯ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301434 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

57. КЪПИНОВСКИ МАНАСТИР "СВЕТИ НИКОЛА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176301427 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx
Митрополит, Управляващ

58. ЦЪРКВА "СВЕТА ПАРАСКЕВА" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176286861 Състояние към 18.04.2008 г.
Управляващи: ХРИСТИЯН БОЯНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 66xxxxxxxx
Друга длъжност, Управляващ
ЕЛЕНА ДОЙКОВА МИТЕВА, ЕГН: 33xxxxxxxx 
Член, Член на колективен орган на управление
ДИАНА ЙОРДАНОВА РАЧЕВА, ЕГН: 65xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СИЛВИЯ ВИКТОРОВА ПЕТКОВА, ЕГН: 66xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕНЕРА АНДРЕЕВА БОРИСОВА, ЕГН: 73xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

59. ХРАМ СВЕТИ НИКОЛАЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176199292 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: СЛАВЧО СИДЕРОВ ИВАНОВ, ЕГН: 63xxxxxxxx
Друга длъжност, Управляващ

60. ЦЪРКВА "СВЕТИ ДИМИТЪР" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176196549 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: АСЕН ЙОСИФОВ ПЕНКОВ, ЕГН: 49xxxxxxxx
Друга длъжност, Управляващ
ЦВЕТАНКА КРУМОВА БОРИСОВА, ЕГН: 48xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН: 57xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
НАТАЛИЯ ДЕЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН: 58xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РОСИЦА ЕВДОКСИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН: 61xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРИНОВ, ЕГН: 66xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮБЕН ВЛАДИМИРОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

61. СВЕТИ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 176162746 Състояние към 11.12.2008 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Председател, Управляващ

62. ХРАМ "СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176136744 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ДОНКА РАЧЕВА РАЙКОВА, ЕГН: 40xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВА, ЕГН:53xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ, ЕГН: 56xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН КЪНЧЕВ СУЛТАНОВ, ЕГН: 75xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

63. ХРАМ СВЕТИ НИКОЛАЙ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 176029774 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Председател, Управляващ

64. ХРАМ "СВЕТА ПАРАСКЕВА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ:175974470 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: АСЕН ЙОСИФОВ ПЕНКОВ, ЕГН: 49xxxxxxxx
Друга длъжност, Управляващ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ, ЕГН: 37xxxxxxxx
Друга длъжност, Член на колективен орган на управление
МАРИН ИВАНОВ ГЪРКОВ, ЕГН: 42xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РАФАИЛ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ, ЕГН: 45xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
АСЕН ЛЮБЕНОВ СТЕФКОВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЦЕЦО ПЪРВАНОВ ЛУКАНОВ, ЕГН: 61xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
КРАСИМИРА АНТОНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 72xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИРЕНА РАДОСЛАВОВА БОЛНОВА, ЕГН: 84xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

65. ХРАМ"СВ.ГЕОРГИ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175973544 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Председател, Управляващ
КИРИЛКА РАДКОВА СТАЙКОВА, ЕГН: 46xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ХУБАВИНА ФЛОРЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 48xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ УРУКОВ, ЕГН: 57xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

66. ЦЪРКВА "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" - С.ПИПЕРКОВО Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 175971734 Състояние към 09.01.2010 г.
Управляващи: ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГАНЕВ, ЕГН: 64xxxxxxxx
Председател, Управляващ
САШКА ИВАНОВА ПАВЛОВА, ЕГН: 55xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА КОСТАДИНОВА, ЕГН: 55xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛАЕВ, ЕГН: 61xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЛИЛИЯ МЕТОДИЕВА НЕНОВА, ЕГН: 81xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

67. ХРАМ СВ.ПАРАСКЕВА - с. СУШИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175971645 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМОВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Председател, Управляващ

68. ЦЪРКВА "СВ.ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" - С.КАРАМАНОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175969270 Състояние към 01.07.2013 г.
Управляващи: ЙОРДАН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН: 76xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ЗЛАТАНА ПАНТЕЛЕЕВА КОСТОВА, ЕГН: 45xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДЕНКА ЯКИМОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: 48xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИН ИВАНОВ АНЧЕВ, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА, ЕГН: 72xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

69. ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР" - С.НОВГРАД Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175969200 Състояние към 01.07.2013 г.
Управляващи: ЙОРДАН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН: 76xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ТОДОР ИВАНОВ АСЕНОВ, ЕГН: 51xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ТАНКА ПЕНЧЕВА ДЖУКОВА, ЕГН: 55xxxxxxxx 
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА, ЕГН: 64xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РАЛИЦА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА, ЕГН: 78xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

70. ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВ.ГЕОРГИ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 175967668 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ГАНКА ПЕНЕВА ВЕЛКОВА, ЕГН: 44xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ДИЧЕВ, ЕГН: 45xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДОРОТЕЯ МИНЧЕВА АПОСТОЛОВА, ЕГН: 46xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
БОРИСЛАВ ГОСПОДИНОВ ХАДЖИЕВ, ЕГН: 48xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА, ЕГН: 50xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ТОДОР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 53xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

71. ХРАМ "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ) 
БУЛСТАТ: 175965546 Състояние към 11.04.2012 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 77xxxxxxxx
Председател, Управляващ Архивни състояния

72. ХРАМ "СВ. ТРОИЦА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175964921 Състояние към 09.01.2013 г.
Управляващи: РУСЛАН ЛЮБОМИРОВ ЛИЧЕВ, ЕГН: 85xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ИВАН ЛАЗАРОВ МАРИНОВ, ЕГН: 42xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СВЕТЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА-КЪНЧЕВА, ЕГН: 48xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БЕТЕВ, ЕГН: 49xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 72xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

73. ХРАМ "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175960378 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНОВ, ЕГН: 70xxxxxxxx
Председател, Управляващ
МЕТОДИ ИЛИЕВ ГЕНОВ, ЕГН: 52xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 59xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЯНА МИЛАНОВА ЧИПРИЯНОВА, ЕГН: 60xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ВАНЯ ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 60xxxxxxxx 
Член, Член на колективен орган на управление
КЛАРА КРЪСТЕВА ЦОНЕВА, ЕГН: 61xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮДМИЛА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА, ЕГН: 72xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДИМИТЪР МИНЧЕВ ПЕТКОВ, ЕГН: 73xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

74. ХРАМ "СВ. ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175957930 Състояние към 25.02.2010 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 81xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ДОНКА ПЕЙЧЕВА РУНЕВСКА, ЕГН: 25xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН СТЕФАНОВ ЛИСИЧКОВ, ЕГН: 44xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВЕЛИН ХРИСТОВ ДЕЧЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ГЕРГАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА, ЕГН: 77xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

75. ХРАМ "СВ. РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175957923 Състояние към 25.02.2010 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 81xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ИВАН ДИМИТРОВ ДИМКОВ, ЕГН: 29xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СТЕФАНКА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА, ЕГН: 42xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИЙКА ТРИФОНОВА ЦАКОВА, ЕГН: 42xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ПЕНКА ЦОНЕВА БЕШЕВА, ЕГН: 43xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

76. ХРАМ "СВ. АРХ. МИХАИЛ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175957122 Състояние към 13.01.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx
Председател, Управляващ
САМУИЛКА ГЕОРГИЕВА ЦАНЕВА, ЕГН: 49xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СТЕЛА НИКОЛАЕВА ПЕЙКОВА, ЕГН: 58xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНКА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА, ЕГН: 59xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 62xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

77. ХРАМ "СВ. ГЕОРГИ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175957065 Състояние към 13.01.2009 г. 
Управляващи: ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ДОНКА РАЧЕВА РАЙКОВА, ЕГН: 40xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВА, ЕГН: 53xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЕН БОНЕВ БОНЕВ, ЕГН: 56xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН КЪНЧЕВ СУЛТАНОВ, ЕГН: 75xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

78. ХРАМ "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175956892 Състояние към 03.02.2009 г.
Управляващи: ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ, ЕГН: 53xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ВЕСКА НИКОЛОВА МИХОВА, ЕГН: 32xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СТЕФАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ЕГН: 32xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН: 37xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ЛИЦА ВЕЛЧЕВА МИНКОВСКА, ЕГН: 37xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРГАРИТА ЦАНКОВА ИГНАТОВА, ЕГН: 38xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДЕТЕЛИНКА ПЕНЕВА СТЕФАНОВА, ЕГН: 55xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

79. ХРАМ "СВ. СВ. БЕЗСРЕБРЕНИЦИ КОЗМА И ДАМЯН" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175953202 Състояние към 02.03.2012 г.
Управляващи: РУСЛАН ЛЮБОМИРОВ ЛИЧЕВ, ЕГН: 85xxxxxxxx
Председател, Управляващ
БОНА СТЕФАНОВА ЛЬОКОВА, ЕГН: 31xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
НИКОЛА ИВАНОВ ВЕНКОВ, ЕГН: 33xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, ЕГН: 41xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДЕЯН ДЯНКОВ ДЯНКОВ, ЕГН: 73xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

80. ХРАМ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175953138 Състояние към 09.01.2013 г.
Управляващи: РУСЛАН ЛЮБОМИРОВ ЛИЧЕВ, ЕГН: 85xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ВАСИЛ АНДРЕЕВ КОЛЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА, ЕГН: 56xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА, ЕГН: 57xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЕН РУСЕВ РАДЕВ, ЕГН: 59xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ, ЕГН: 59xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ХРИСТО БОГДАНОВ ШИШКОВ, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

81. ХРАМ "СВЕТА ПАРАСКЕВА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950918 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ДИМИТЪР БОГДАНОВ АНДОНОВ, ЕГН:68xxxxxxxx
Председател, Управляващ
ТРАЙКА НЕДЯЛКОВА КИРИЛОВА, ЕГН:47xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
МИЛКА НИКОЛАЕВА ДОМЕНИКОВА, ЕГН: 50xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА, ЕГН: 63xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
АНАТОЛИЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
ДАРИНКА НИКОЛАЕВА ВЪРБАНОВА, ЕГН: 67xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 79xxxxxxxx
Член, Член на колективен орган на управление

82. ХРАМ "СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ПРОКОПИЙ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950900 Състояние към 29.01.2009 г. 
Управляващи: РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
ДИМИТЪР НИКОЛЧЕВ КОСТАДИНОВ, ЕГН: 28xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕСЕЛИН ИЛАРИОНОВ ПЕТЕВ, ЕГН: 34xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 35xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПАНТАЛЕЕВ, ЕГН: 35xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СВЕТЛА САВОВА БЪЧВАРОВА, ЕГН: 39xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ГЕНА ЦВЕТКОВА ЦВЯТКОВА, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

83. ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ" - с.ДЕБОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950875 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
КИРИЛКА РАДКОВА СТАЙКОВА, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НИКОЛИНА ХРИСТОВА КАНАРОВА, ЕГН: 46xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ХУБАВИНА ФЛОРЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ТЕМЕНУЖКА ПАРАШКЕВОВА СТАНЕВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ УРУКОВ, ЕГН: 57xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ИСКРА ЛЕОНИДОВА УРУКОВА, ЕГН: 68xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

84. ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ" - с.Петокладенци Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950836 Състояние към 07.02.2013 г.
Управляващи: ТРАЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ
АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ, ЕГН: 33xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
АНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН: 49xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 59xxxxxxxx 
Член, Член на колективен орган на управление
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ДАНЧЕВ, ЕГН: 69 xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ЛЮБОМИР ВЕСЕЛИНОВ ЕВЛОГИЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН: 84xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

85. ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ" - с.Деков Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950793 Състояние към 07.02.2013 г.
Управляващи: ТРАЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
СИЙКА МАКАВЕЕВА ДОСЕВА, ЕГН: 33xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН: 40xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
СЕВЕРИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА, ЕГН: 41xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДЕНА РАШЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
КАЛИН ВЕСКОВ ПЕТРАКИЕВ, ЕГН: 82xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

86. ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ:175950786 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ПЛАМЕН ВИТКОВ ЛИНКОВ, ЕГН: 62xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

87. ХРАМ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175950754 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: МАРИН СТАНЕВ СТАНКОВ, ЕГН: 45xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
МАРГАРИТА ПАНТАЛЕЕВА БУЛИЕВА, ЕГН: 35xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
НЕНКА ДИМИТРОВА ПЕРНИЧЕВА, ЕГН: 40xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДИЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ПЛАМЕН МИНЧЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ХРИСТИЯНА БОРИСОВА ПАРАДЕЛОВА, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
АНДОН КОСТАДИНОВ ВАСИЛСКИ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАЛИНКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА, ЕГН: 60xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

88. ЦЪРКВА "СВЕТИ ГЕОРГИ" Местно поделение на БПЦ (ЮЛ)
БУЛСТАТ: 175950715 Състояние към 11.10.2011 г.
Управляващи: ПЛАМЕН ВИТКОВ ЛИНКОВ, ЕГН: 62xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
ПЕПО КРУМОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 54xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАЛИНКА ИЛИЕВА ТАИРОВА, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
АНЕТА МИТКОВА АТАНАСОВА, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА БАЙЧИЛОВА, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
КАТЯ ВЕЛИКОВА КОСАКОВА, ЕГН: 67xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, ЕГН: 78xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МИХАИЛ ЛЮБОМИЛОВ ТАИРОВ, ЕГН:83xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление Архивни състояния

89. МАНАСТИР " СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ " - с. МАРЯН Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948640 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

90. МАНАСТИР " СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ " - с.БУЙНОВЦИ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948625 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

91. ХРАМ " СВЕТИ НИКОЛАЙ " - гр. ЗЛАТАРИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948600 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: МИТКО ИВАНОВ ЯНКОВ, ЕГН: 66xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

92. ХРАМ " СВЕТА ПАРАСКЕВА " - с. СТРАХИЛОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948597 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ХРИСТО ДЕНЧЕВ БУЧКУДЖИЕВ, ЕГН: 19xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

93. ХРАМ " РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО " - гр.СТРАЖИЦА Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948582 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ДОБРИН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

94. ХРАМ " СВЕТИ НИКОЛА " - с ЦАРСКИ ИЗВОР Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948568 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ДОБРИН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ, ЕГН: 70xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

95. ХРАМ " СВЕТИ ДИМИТЪР " - с. БУТОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948543 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

96. ХРАМ " СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ " - с. ДЪСКОТ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948536 Състояние към 29.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

97. ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ " - с. НЕДАН Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175948493 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ СОТИРОВ, ЕГН: 47xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ

98. ХРАМ "СВ. УСПЕНИЕ НА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦА" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175933203 Състояние към 30.04.2009 г.
Управляващи: ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ
ДРАГОЛ НАНЕВ ДРАГОЛОВ, ЕГН: 40xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
МАРИЯНА МЛАДЕНОВА ВЕЛЕВА, ЕГН: 59xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
РУМЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН: 60xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА, ЕГН: 62xxxxxxxx, 
Член, Член на колективен орган на управление

99. ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "СВЕТИ 40 МЪЧЕНИЦИ" - с. МЕРДАНЯ 
Религиозна организация БУЛСТАТ: 175846809 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

100. ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА "- с.САМОВОДЕНЕ 
Религиозна организация БУЛСТАТ: 175846798 Състояние към 09.01.2009 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx,  
Митрополит, Управляващ

101. ХРАМ "СВЕТА ТРОИЦА" - СВИЩОВ Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 175846780 Състояние към 29.12.2014 г.
Управляващи: МИЛКО ИВАНОВ МИРОНОВ, ЕГН: 55xxxxxxxx, 
Председател, Управляващ Архивни състояния

102. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР "СВ. АРХ. МИХАИЛ" Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 107594072 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50xxxxxxxx, 
Митрополит, Управляващ

103. МАНАСТИР СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ - ПРИ ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
Религиозна организация БУЛСТАТ: 104673593 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ТОДОРКА ИЛИЕВА МАРКОВА, ЕГН: 32xxxxxxxx, 
Игумен, Управляващ

104. МАНАСТИР СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ - ПРИ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Религиозна организация БУЛСТАТ: 104667177 Състояние към 31.12.1950 г.
Управляващи: ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАЛБАНОВ, ЕГН: 63xxxxxxxx, 
Игумен, Управляващ

105. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - ГР. ГАБРОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 107594097 Състояние към 22.06.2010 г. (неактивен)
Управляващи: ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ЛАЛЕВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ Архивни състояния

106. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - ГР. ДРЯНОВО Религиозна организация 
БУЛСТАТ: 107594081 Състояние към 22.06.2010 г. (неактивен)
Управляващи: ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 48xxxxxxxx, 
Друга длъжност, Управляващ Архивни състояния
__


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |