¶+§=?

Основни въпроси на това място ще бъдат тези, с които обикновено се занимава правната теория на съвременно държавно право -  понякога също т.нар. "религиозно-неутрално" право.

Включително и в съвременните общества важи принципът, че политиката е пресечна точка на правото (като система от обществени правила) и възгледите относно вярата и религията.

Правната теория има особено сериозна връзка към въпросите на правото и религията. Не само  от семантична или граматическа гледна точка. Правната теория е част от правото, затова тя е наречена теория на правото. А теорията е имала, има и ще продължи да има сериозна връзка с теологията, не само поради гръцкия еквивалент на Бог в началото на двете понятия. Думата теория [θεωρία] всъщност буквално означава Богосъзерцание.

Правната теория се занимава с различни въпроси. Тези на които тук ще се спираме понякога могат да бъдат изразени чрез математически уравнения.

Например:  
¶+§=?
Колко прави параграф плюс параграф?

Или:
¶.§≈§²
Вярно ли е, че параграф по параграф е приблизително равно на параграф на квадрат?

Методът на подобно представяне на правната теория, особено на теорията, отнасяща се до правото и религията е неконвенционален, но за сметка на това дава възможност за по-добро вникване в проблематиката на взаимоотношенията между държавно-правна система и религия и религиозни общности в нея.


... Следва


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |