НРБ / РБ и автомобилите във БПЦ (и гл. Мюфтийство)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МС ОТ 26.01.1990 г. ЗА СЪКРАЩАВАНЕ БРОЯ НА ЛЕКИТЕ ПЕРСОНАЛНИ АВТОМОБИЛИ, ИЗПОЛЗУВАНИ ОТ ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ
 

Обн., (ДВ 12/90 =) Държавен вестник, бр. 12 от 9.02.1990 г.
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 7 от Постановление № 30 на Министерския съвет от 1988 г. (ДВ, бр. 80 от 1988 г.) се изменя така:
"Чл. 7. (1) Ръководните длъжностни лица от държавните и стопанските организации при изпълнение на служебните си задължения ползуват леки служебни автомобили с шофьори съгласно приложения списък. Тези автомобили може да се използуват и за превозване на длъжностното лице от дома му до работното му място и обратно и се снабдяват със специални пропуски, издадени от управление "КАТ" при Министерството на вътрешните работи, че не подлежат на проверка по отношение на целта на пътуването."


[...]


Приложение към чл. 7

Списък на ръководните длъжностни лица от държавните и стопанските организации, които се обслужват с леки автомобили

1. С леки автомобили за персонално ползване, произведени в
несоциалистически страни
:

1.1. Председателят на Народното събрание.
1.2. Председателят на Държавния съвет на НРБ.
1.3. Председателят на Министерския съвет на НРБ.
1.4. Първият зам.-председател на Държавния съвет на НРБ.
1.5. Патриархът на Българската православна църква.

2. С леки автомобили на персонално ползуване, произведени в
социалистически страни,
с работен обем на двигателя над 1,6 литра:
2.1. Заместник-председателите на Народното събрание.
2.2. Заместник-председателите на Държавния съвет на НРБ.
2.3. Заместник-председателите на Министерския съвет на НРБ.
2.4. Членовете на Държавния съвет на НРБ.
2.5. Секретарят на Държавния съвет на НРБ.
2.6. Министрите и приравнените към тях.
2.7. Главният секретар на Министерския съвет на НРБ.
2.8. Главният прокурор на НРБ.
2.9. Главният арбитър на Върховния държавен арбитраж.
2.10. Председателят на Върховния съд на НРБ.
2.11. Председателят на Изпълнителния комитет на Столичния на-роден съвет и председателите на изпълнителните комитети на област-ните народни съвети.
2.12. Председателите на комитетите при Министерския съвет и
приравнените към тях.
2.13. Председателят на Българската народна банка.
2.14. Председателят на Българската асоциациа за туризъм и отдих.
2.15. Митрополитите на Българската православна църква.
2.16. Главният мюфтия на мюсюлманите в НРБ.
_
[...]

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |