Познава ли върховният съдия Закона?

Върховният съдия – председател на ВАС (Върховен административен съд) – Константин Пенчев
Законът – Закон за вероизповеданията

Два материала оповестиха гледната точка на председателя на ВАС относно мерките, които да се вземат в тримесечния срок по делото от Страсбург: 412/03 и 35677/04:

Единият – стенограма от радиопредаване
Другият – преразказан от медията

И двата материала имат много сходно, но отчасти различно съдържание. Ясно обаче се вижда за какво говорят изказванията на висшия магистрат.

Става дума за следните два пасажа:

___
1.
… „Според Пенчев, въпросът трябва да се реши от Министерство на правосъдието и Комисията по вероизповеданията. Това са органите, които би трябвало да съдействат и съдействат, макар и непряко, при решаването на този каноничен въпрос, каза Пенчев…”

2.
„…Водеща: Но кой от името на държавата?
К. Пенчев: Чувам, че Министерството на правосъдието има там, доколкото знам, Комитет по вероизповеданията или какво беше, към Министерския съвет. Това са органите, които би трябвало да съдействат и да участват, макар и не пряко, разбира се, в решението на този чисто канонически и църковен въпрос…”

___
Такова чудо като «Комитет по вероизповеданията към Министерството на правосъдието или какво беше, към МС» не съществува.

Удивителното е, че върховен магистрат с подобни изявления поставя под въпрос съществуването на:

1. Правилника за устройството на НС, както и неговите комисии
2. Закона за вероизповеданията
3. Устройствения правилник на Министерския съвет
4. Устройствения правилник на Министерството на правосъдието


Изводът може да направи всеки сам за себе си: Дали „православният” и „мирянин”, както сам заявява себе си, върховният съдия и председател на Върховния административен съд в горепосочените два материала познава Закона за вероизповеданията. Не, не мисля, че всеки мирянин трябва да познава този закон. На мнение съм само, че всеки юрист трябва да познава колкото може повече закони. А върховният магистрат – още повече – или по-добре казано всички (към момента действащи в България са повече от 300).
Това обаче не беше пречка същият да бъде експерт - делегат на Шестия църковно-народен събор…

Странно е, когато опитни юристи, заемащи високи обществени длъжности се изказват повече от неподготвени по религиозно-правни въпроси. Не е за първи път. Няма да е и за последен. След огнянгерджиковото: „Католиците са протестанти” (http://www.sedembg.com/137/page21.htm), вече достойно се нарежда константинпенчевото: „«Комитет по вероизповеданията към Министерството на правосъдието или какво беше, към МС»

Справка:

2. Комисия по правата на човека вероизповеданията в 40-то НС, която няма правомощия да решава този проблем, защото страна по делото е правителството, а не НС.Все пак още има разделение на власти.
3. Дирекция „Вероизповедания” към МС – чл. чл. 34-35 ЗВ (Закон за вероизповеданията) – схема на мястото и в администрацията – тук: http://hpberov.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
4. Секторите на МС се виждат тук: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0024&g=
5. В правосъдното министерство (МПр) също няма такова чудо: http://www.justice.government.bg/new/Pages/Structure/Default.aspx

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |