"СЛИВЕНСКО" ТЪЛКУВАНЕ НА чл. 19 от ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА


На официалния сайт на община Сливен се намира кратко тълкувание на чл. 19 от Закона за вероизповеданията (http://www.sliven.bg/index.csp?f=Veroizpovedanie):

_


То гласи:
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Съгласно чл. 19 от Закона за вероизповеданията всички са задължени да направят регистрация в Община Сливен.
При регистрацията представят документи описани в Закона и се изготвя заповед, която се подписва от кмета и вероизповеданието се счита законно регистрирано в съответното селище.
Съгласно Закона за вероизповеданията, след подаване на молбата в седем дневен срок ще извършва регистрацията и се уведомява Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет.
Това тълкуване на смисъла на разпоредбата на чл. 19 от Закона за вероизповеданието противоречи на самото предписание на чл. 19, ал. 1 от Закона за вероизповеданията, защото според чл. 19, ал. 1 от Закона за вероизповеданията, вероизповеданията могат да имат местни поделения съгласно уставите си.
_
Текстът на чл. 19, ал. 1 от Закона за вероизповеданията гласи:
Чл. 19. (1) Вероизповеданията могат да имат местни поделения съгласно уставите си.

Сливенското „… всички са задължени…” е фактически обратното на законовото (според Закона за вероизповеданията) „… могат да имат…”
_
Вреди за граждани и ЮЛ биха могли да настъпят и в резултат на невярна информация. В такива случаи действа Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (Загл. Изм. 2006 г.)
_
В практически план подобно тълкувание освен понижаване на репутацията на местната власт (поради неразбиране на тематиката за антонимите от учебен предмет Български език на ниво Основно училище), би могло да има и финансово изражение, разбира се за сметка на местния данъкоплатец от Сливен. Впрочем погледнато практически, тук не се касае за липса на юридически опит, а за неразбиране на смисъла на глагола „могат” и на сказуемото като част на речта.
_

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |