Пререгистрация на български вероизповедания и Докладът на Европейската комисия за напредъка на Бивша Югославска Република Македония

Преди няколко седмици в българското публично пространство беше заявена идея за пререгистрация на вероизповеданията - основно с цел да се намали броя на регистрираните към момента религиозни общности.
България е член на ЕС, факт предполагащ изпълнени критерии от Копенхаген и безрезервно уважение на плурализма в обществото, вкл. и в сферата на религията и вярата. Партията, която състави настоящото българско правителство и има мнозинство в Народното събрание носи наименованието: "Граждани за европейско развитие на България".


Хипотеза: Погледнато от този ъгъл, едвам ли би могло да се очаква, че идеята за пререгистрация на религиозни общности, особено с цел тяхното намаляване, би имала някакъв шанс на фона на обществен стремеж за утвърждаване на европейския облик на страната.


Примерен аргумент от съседна държава: Бивша Югославска Република Македония не е член на ЕС, но както изглежда се стреми към европейското пълноправие. Не е тайна, че Бивша Югославска Република Македония води особена политика към някои религиозни общности в страната, не само поради проблеми по националния идентитет, името на републиката и самоопределението на гражданите, но и по чисто политически и исторически причини. Въпреки че според македонските държавни органи новият им Закон за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група от 2008 г. е смятан за достатъчно либерален, на немалко общности е отказан статут на юридическо лице.
Този факт е бил наблюдаван и обследван от Европейската комисия и е залегнал на страница 18 в нейния последен доклад за напредъка на страната към европейското членство. Повече от вероятно е, на държавни органи (вкл. съдии по вписванията към Основния съд в Скопие) да се наложи да преоценят вижданията си в тази сфера.

Извлечение от доклада на ЕК:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

Brussels, 14.10.2009
SEC(2009) 1335/3


p. 18:

As regards freedom of religion, implementation has begun of the 2008 Law on the Legal Status of Churches, Religious Communities and Religious Groups. However, several religious communities or groups, including the Bektashi, remained without any regulated status. The Constitutional Court annulled the provisions on religious education in the Law on Primary Education, finding them contrary to the principle of separation of church and State. According to the Court, the Constitution guarantees the right to practise a religion, but citizens should not be influenced by the state as to whether or how to practise a religion.

Част от съдебните решения, с които се отказва регистрация на едно вероизповедание:


0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |