Субсидии за вероизповеданията 2010 г.


В Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет за 2010 г., обн. ДВ. бр. 99 от 15 Декември 2009 г., влизащ в сила от 01.01.2010 г. са отпечатани субсидиите за вероизповеданията през 2010 г. За повече информация относно периода за субсидии за вероизповеданията от 2007 до 2010 може да се направи справка тук: Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, през периода 2007 - 2010 г.№ Наименование Сума (хил.лв.)

1. За ремонт на храмове, издръжка на Българските
православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители,
работещи зад граница - 750,0
2. За Българската православна църква (в страната) - 1 560,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България - 180,0
4. За Централния Израелтянски духовен съвет - 30,0
5. За Арменската Апостолическа православна църква - 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания -40,0
7. За издаване на религиозна литература,
научни и социологически проучвания - 100,0
8. За ремонт на църковни сгради с национално значение - 200,0
9. Резерв за възникнали извънредни ситуации - 100,0

Всичко: 3 000,0

Free counter and web stats
0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |