Църковни служители и трудови договори според Върховния съд през 1972


Решение № 448 от 22.IV.1972 г. по гр. д. № 225/72 г., III г. о.

Съдебна практика на ВС на НРБ - граждански отделения, 1972 г., С., Наука и изкуство, 1973 г.

чл. 133 КТ , т. 3, б. "а" Инструкция за прилагане разпоредбите на Кодекса на труда спрямо църковните служители

Църковните служители, изпълняващи дейности, свързани с религиозния култ, не се считат, че работят по трудов договор. Спорните правоотношения с такива служители подлежат на разглеждане по общия исков ред, а не по реда, предвиден за трудовите спорове.

----------------------------

Със заповед № 19 от 15.IХ.1970 г. жалбоподателят е бил назначен за срок от шест месеца на длъжност "празничен клисар и свещоправец". Срокът на договора е бил продължен с още два месеца, след изтичането на който същият е бил освободен от работа. Считайки уволнението за неправилно, лицето е отнесло въпроса пред помирителната комисия при профорганизацията на църковните служители в гр. В. за разглеждането му по реда на трудовите спорове, като в крайна сметка по този ред се е стигнало до решение на съда за възстановяването му на работа.
Ищецът като църковен служител, изпълняващ дейности, свързани с религиозният култ (клисар и свещоправец), обаче не се счита на работа по трудов договор с всички произтичащи от това последици. Съгласно т. 3, б. "а" и във връзка с т. 1, б. "б" от Инструкцията по прилагане разпоредбите на Кодекса на труда спрямо църковните служители, издадена от Комитета при Министерския съвет по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове и Централния съвет на професионалните съюзи, някои разпоредби на Кодекса на труда, в това число и разпоредбите относно реда на разглеждане трудовите спорове (чл. 133 - 144 КТ), не се прилагат за тази категория църковни служители. Следователно искането си за възстановяване на работа ищецът не е могъл да отнесе до помирителната комисия. А последната, респ. профкомитетът и районният съд, като са приели и разгледали този спор, са излезли извън рамките на своята компетентност, като по този начин са нарушили съществено чл. 133 КТ и чл. 6, ал. 1 ГПК.0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |