ДАННИ ОТ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ ЗА СТАВРОПИГИАЛНИЯ ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 1994-2008

ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

30.05.2008
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000294872
Фирма, правна форма: ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 30.05.2008 Решение № 17 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: С. ОРЕШАК, общ. ТРОЯН,
Тел.: 06952/2480

Управители:
Име: ТОДОР МИНЧЕВ КУПИЧКОВ, ВGR, ЕГН: 34xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 30%
Източници на финансиране - приходи от членски вноски 30%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 40%
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - едностранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации
ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

10.12.1998
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000294872
Фирма, правна форма: ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 10.12.1998 Решение № 37 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: С. ОРЕШАК, общ. ТРОЯН,
Тел.: /2480

Управители:
Име: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ, BGR, ЕГН: 55xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 30%
Източници на финансиране - приходи от членски вноски 30%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 40%
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - едностранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР ООД
04.10.1994
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 831221613
Фирма, правна форма: ТРОЯНСКИ МАНАСТИР ООД, юридическо лице, търговец по ТЗ
Фирмено дело: 18495/1994
Дата на вписване на последно решение: 04.10.1994 Решение № 1 на Cофийски градски съд, Регистър 1, Партида: 19590, Том: 241, Стр: 1
Адрес на седалище: ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул. ПОП БОГОМИЛ № 47
Тел.: 02/833812


Капитал:
Размер: 100000 лв.

Собственици:
Име: ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО", BGR, ЕИК : 000294872
Дял: 49000 лв.
Име: КАРАМЕКС, BGR, ЕИК : 831179274
Дял: 51000 лв.

Управители:
Име: КАЛОЯН ХРИСТОВ РАЙНОВ, BGR, ЕГН: 68xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Източници на финансиране - собствена стопанска дейност 100%
Колективен орган на управление - Общо събрание
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - Частни национални нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация - Дейности на туроператори и туристически агенции спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде


0 Kommentare:Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |