ДЕКЛАРАЦИЯ на ПСОДС от 2002 г. относно Закона за вероизповеданията


Стенограма от обсъжданията на проектите на Закон за вероизповеданията (№ 154-01-1 от 05.07.2001 г., № 254-01-31 от 26.04.2002 г. и № 254-01-32 от 26.04.2002 г.); страница последна


ЕЛИАНА МАСЕВА (ПСОДС):

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентарния съюз на Обединените демократични сили правя следната:

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Парламентарните групи на Национално движение Симеон Втори и Българската социалистическа партия в Народното събрание гласуваха законопроекта за вероизповеданията и отново бе нарушена Конституцията на Република България. Нарушен е предвиденият баланс на вероизповеданията, защото за едно от тях не важат изискванията, които са задължителни за останалите. Това противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията и представлява форма на дискриминация, която е недопустима в Европейския съюз. Законопроектът нарушава и чл. 13, ал. 2 от Конституцията, защото насърчава пряко вмешателството на държавата във вътрешните дела на Българската православна църква.
Поредното потъпкване на Конституцията стана с гласовете на Парламентарната група на Коалиция за България. БСП отново доказва, че е важна резервна част от днешното управление.

Партията, която изби стотици свещенослужители, която носи огромна вина за упадъка на нашата православна църква и за моралната криза сред християните в България, днес отново стана вярна на атеистичната си същност.

Парламентарният съюз на Обединените демократични сили ще поиска становище от Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа относно съответствието на законопроекта за вероизповеданията с нормите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и на Международния пакт за граждански и политически права.
Парламентарният съюз на Обединените демократични сили ще сезира Конституционния съд и ще го призове спешно да се произнесе по посочените нарушения на Конституцията, защото те засягат основните права и свободи на гражданите.

Ние отново и отново декларираме необходимостта от единение на Българската православна църква, което може да се постигне единствено чрез единение и разбирателство в самата религиозна общност.


20 декември 2002 г.

(Ръкопляскания от блока на ОДС.)

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |