ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2011 г.


В днешния брой на Държавен вестник - 99/2010 г. от 17-ти Декември е промулгиран Законът за държавния бюджет за следващата година. С чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г. се одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за идната година. Конкретното разпределение се намира в приложение № 3 на същия закон. 
Информация за субсидията за вероизповеданията от предишните години се намира тук.

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда 
на Закона за вероизповеданията за 2011 г.Наименование Сума


 (хил.лв.)1 За Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница 700
3  За Българската православна църква (в страната) 1 660,0
4  За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 180
5  За Централния Израелтянски духовен съвет 30
6  За Арменската Апостолическа православна църква 40
7  За други регистрирани вероизповедания 40
8  За ремонт на църковни сгради с национално значение 300
9  За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 50
 Всичко: 3 000,0Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |