ПЛОВДИВСКОТО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО АГЕНТУРНОТО МИНАЛО НА КЛИРА НА БПЦ-БП

Една много добра новина от ръководството на Пловдивска митрополия изненада през изминалите няколко дни, именно решението на Епархийската свещеническа конференция клирът на Пловдивска епархия да подаде молби до Комисията по досиетата, с които да изиска разкриването на зависимите от бившия атеистичен режим свещенослужители. 


В съобщението се казва, че "утре, 27.09.2011 г., в София, Митрополит Николай лично ще депозира пред председателя на Комисията по досиетата официалното искане за разкриване на агентурна принадлежност на свещениците от Пловдивска епархия, с подписаните от тях лични декларации за съгласие. Митрополит Николай се надява, че Комисията ще откликне на искането без забавяния и съображения."


От края на месец юли стана известно, че до края на 2011 г., най-вероятно малко преди Рождество Христово досиетата на висшия клир на БПЦ-БП ще бъдат отворени и предоставени на публичен достъп.


Новината от Пловдивска епархия поставя на дневен ред две групи от въпроси, които и след разкриването на въпросните документи за обществеността ще бъдат съществени за още поне едно десетилетие.


1. Законът за за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предвижда по силата на разпоредбата си в чл. 3, ал. 2, т. 6 да бъдат обявени и сътрудниците на Държавна сигурност, които са  ръководители и членовете на управителните органи на религиозни общности. Свещенослужителите на Пловдивска епархия по принцип бидейки предстоятели на църковните настоятелства ex stato (по силата на статута на енориите и енорийските храмове съгласно Устава на БПЦ-БП, чл. 141), би следвало да са ръководители по смисъла на закона, понеже имат ръководна функция в енорийската общност, която е религиозна и вероизповедна общност. Такива общности са и манастирите, на които тук няма да се спираме.


Остава обаче въпросът с останалите членове на управителни органи на религиозната общност -  именно тези, които са цивилни лица и не принадлежат в клира, както и църковните служители - миряни, защото на много места именно цивилните лица поставят клира в зависимост от различни държавни или други организации. На епархийско ниво това са Епархийски съвет, на енорийско ниво църковните настоятели заедно с църковни служители, които имат достъп до поверителна информация и понякога са изключително важни материално-отговорни лица.


2. Зависимостта на БПЦ-БП от структурите на ДС е била факт не сама по себе си, т.е. неедностранчиво. Политиката на ДС е била упражнявана чрез специализиран държавен орган. Най-ясната и най-голямата по рода си зависимост е упражнявана чрез т.нар. Дирекция "Вероизповедания" към МС на РБ. По всичко досега публикувано се доказва, че всички лица, заемали длъжността ръководители на Дирекцията, също са били причислени като сътрудници  на ДС. Затова за изчистването на въпроса около зависимости на БПЦ-БП към ДС, към съвременния момент е също наложително проверяването на всички служители на Дирекция "Вероизповедания".


Само по този начин ще могат да се изяснят част от взаимовръзките, които са текли и влиянията, които продължават да текат и в момента. 


Като цяло обаче, новината от Пловдивска епархия е неочаквано положителна и обнадеждаваща, че все пак клирът на поне една епархия желае яснота по този болезнен за редица вярващи въпрос, преди да е приключила проверката на Комисията по досиетата до няколко месеца.

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |