Търновският архиепископ Василий (1185-1234)

Протопрезвитер проф. д-р Радко Поптодоров
През 2012 г. протопрезвитер проф. д-р Радко Поптодоров публикува един много интересен труд* за Търновския архиепископ Василий (1185-1234), в който си поставя за задача да запознае читателя с живота и служението на гореспоменатия духовник от българското средновековие.

Отделено е сериозно внимание на личността и служението на Василий, неговата езикова, богословска, юридическа и каноническа подготовка, както и личностните му качества като първопастир на тогавашната българска църква, макар по множество и различни причини прикриван и неспоменаван от историците на новото време. 

Основният въпрос, който задълбочената студия, с оглед на каноничното право, изследва е:

"Дали архиепископ Василий не е действителният съставител на търновския ръкописен прототип на първата пачатна 'Кормчая' книга?".

Изследването е от особена важност за историята на българското канонично право и изобщо за църковната ни история и е прекрасен академичен принос на автора за живота на един български висш духовник, ангажиран с българското средновековно канонично право, разпространило се извън границите на Българската православна църква и българската държава.

Изключително интересно и поучително четиво._________________
Поптодоров, Р., Търновският архиепископ Василий (1185-1234) - неизвестен и непознат, Вини-1837, С. 2012 г.


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |