СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2015 г.


Държавните субсидии за вероизповеданията според Закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. са поместени в  Приложение №1 към чл. 6, ал. 4 на споменатия закон. 
Той е промулгиран в Държавен вестник бр. 107 (извънреден) от 24.12.2014 г. - с. 81.

При читателска или друг вид изследователска необходимост за сравнение на сумите или подпомаганите религиозни общности от предходни години, най-практично е да се ползва съчинението за Държавните субсидии за верозповеданията - тук.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4   Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2015 г.


Наименование
Сума
(хил.лв.)

1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница
850,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 360,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
360,0
4.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България
50,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България
50,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква
50,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
80,0
8.
За ремонт на религиозни сгради с национално значение
450,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
50,0
10.
Резерв за възникнали извънредни ситуации
200,0
10.1
В т. ч. за създаване на регистър и картотека на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
50,0

Всичко:
4 500,0


0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |