ФИРМЕНО ДОСИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ

ФИРМЕНО ДОСИЕ - БУЛСТАТ - 31.12.1950 г.

ОБЩИ ДАННИ

Име: ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ
Правна форма: Религиозна организация
Булстат: 104042503
Дата на вписване: 31.12.1950
Юридически статут на субекта: Юридическо лице
Група на нефизическото лице/група на субекта: Неправителствена организация
Основание за възникване на събитие: Закон за изповеданията
Документ: Документ за създаване: Устав от 31.12.1950 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид характеристика
Съдържание на характеристика
Дял

Активност  

развиващ дейност


Форма на собственост

частна

100.00 %
Източници на финансиране
дарения и спонсорство

10.00 %
Източници на финансиране
такси за услуги с непаз. характер
90.00 %
Форма на счетоводно записване
двустранно счетоводство


Колективен орган на управление
Епархийски съвет


Изповедание 
Българска православна църква


Основен източник
на финансиране    
Приходи на неправит. организации

Институционален сектор 
Сектор нетърговски организации, обслужващи домакинствата


Национална отрасл.
класификация
9131 Дейности на религиозни
Организации
АДРЕС

седалище:              Държава: България
Област: Велико Търново
Община: общ. Велико Търново
Населено място: гр. Велико Търново
ПК 5000
Адрес: ул. ИВАН ВАЗОВ 25

КОМУНИКАЦИИ

Телефон:              служебен 062/25670
Телефон:              служебен 062/25770
Телефон:              служебен 062/620005

УПРАВЛЯВАЩИ
Управляващ:        Име: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН: 50хххххххх , Държава: България
Длъжност: Митрополит, Роля: Управляващ


ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Наименование
по търговския закон:           БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД
Държава:                           България
Код на                              Към висшестояща
принадлежност:


ЕИК: 121294143

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |