РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2018 г.РЕШЕНИЕ № 754 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2018 г.Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.


На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Определя следните дни от 2018 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:
а) вторият ден на Великден - 2 април;
б) "Св. Апостоли Петър и Павел" - 29 юни;
в) "Всички Светии" - 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица - 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам - 14 и 15 юни;
б) Курбан байрам - 20, 21 и 22 август;
в) Рождението на Мохамед - 19 ноември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах - 31 март;
б) Рош Ашана - 10 септември;
в) Йом Кипур - 19 септември;
г) Сукот - 24 септември;
д) Шавуот - 20 и 21 май.

4. За Арменската апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово - 6 януари;
б) Сретение Господне - 14 февруари;
в) Цветница - 25 март;
г) Възкресение Христово - 1 април;
д) Кръстовден - 16 септември;
е) Преображение Господне - 8 юли.

5. За общество "Бяло братство":
а) Ден на пролетното равноденствие - 22 март;
б) рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли;
в) Съборни дни - 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя - 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден - шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.

7. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима - 1 март;
б) Рама Навами - 25 март;
в) Нарасимха Чатурдаши - 28 април;
г) Ратха Ятра - 16 септември;
д) Кришна Джанмаштами - 3 септември.

8. За Диамантен път на будизма - България - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) - 29 май.

9. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос - 31 март;
б) Конгресни дни - 5, 6, 7 и 8 юли.

10. За евангелските църкви - ден на Реформацията - 31 октомври.

11. За Будистката общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) - 29 май;
б) Будистка Нова година - 31 януари;
в) Денят Дхарма - 27 юли;
г) Денят Бодхи - 8 декември.

12. За Бахайската общност в България:
а) Ноу-Руз - 21 март;
б) Резван - 21 април;
в) Декларацията на Баб - 25 май;
г) Възнесението на Бахаулла - 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб - 10 юни;
е) Рождението на Бахаулла - 10 ноември.


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |