Наличие на „официален представител на Св. Синод” в ХХХХІ Народно събрание?


От следващите два цитата по-долу става ясно, че Св. Синод има свой официален представител в ХХХХІ-то Народно събрание.
Неясно остава: Конкретно държавно-правно основание за наличие на "официален представител на Св. Синод в парламента".

__________
Решения на Светия Синод на Българската православна църква в Пълен състав от заседанието на 23 септември 2009 г.

Във връзка с: Писмо, вх. № 661/1.ІХ.2009 г. на Цецка Цачева, председател на ХХХХІ Народно събрание на Република България, че в отговор на писмо от Светия Синод, вече е издаден пропуск за достъп в Парламента на Неврокопския митрополит Натанаил, в качеството му на Представител на Светия Синод на БПЦ–БП в ХХХХІ Народно събрание.


Светият Синод Р Е Ш И: Приема писмото за сведение.


Да бъде подготвено благодарствено писмо до г-жа Цачева.__________

Становище на Светия Синод на БПЦ относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета


Също така намираме за полезно да Ви напомним, че Светият Синод има свой официален представител в НС, който го представлява по въпроси, когато с определени законопроекти и решения се засягат въпроси относно статуса на БПЦ, във връзка с което е добре освен официалната кореспонденция до Св. Синод, нашият представител да бъде своевременно информиран, за да се осигурява по-бърза и оперативна съгласуваност между двете институции.
__________

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |