ДАННИ ОТ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ ЗА ЕПАРХИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Актуалността на данните от регистъра е към 31.03.2010 г.


 
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД
13.12.1996
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Фирма, правна форма: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 13.12.1996
Адрес на седалище: ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул. ОБОРИЩЕ № 4
Тел.: 02/875611

Управители:
Име: МАКСИМ НАЙДЕНОВ МИНКОВ, BGR, ЕГН: 14xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 100%
Колективен орган на управление - Върховен църковен съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ / СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ

20.12.2002
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 131171655
Фирма, правна форма: СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ / СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ Местно поделение на БПЦ (ЮЛ), юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 20.12.2002 Решение № 0 на НАРОДНО СЪБРАНИЕ, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул. ЦАР КАЛОЯН № 7
Тел.: (2) 9872683


Управители:
Име: МАКСИМ НАЙДЕНОВ МИНКОВ, BGR, ЕГН: 14xxxxxxxx, управляващ
Име: КОСТА ВЛАДИМИРОВ КАФЕДЖИЙСКИ, BGR, ЕГН: 40xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ, BGR, ЕГН: 44xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ИВО МИХАЙЛОВ ПЕТРУНОВ, BGR, ЕГН: 52xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ПЛАМЕН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, BGR, ЕГН: 61xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 10%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 90%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ

02.07.1997
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000096495
Фирма, правна форма: ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 02.07.1997 Решение № 0 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. ВАРНА, общ. ВАРНА, пл. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 1
Тел.: 052/612940


Управители:
Име: КИРИЛ ПЕТРОВ КОВАЧЕВ, BGR, ЕГН: 54xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 10%
Източници на финансиране - спец.фондове за финанс.на непр.орг. 10%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 80%
Колективен орган на управление - друг вид колективен орган
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ
31.12.1950
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 104042503
Фирма, правна форма: ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 31.12.1950
Адрес на седалище: ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. ИВАН ВАЗОВ № 25
Тел.: 062/25670


Управители:
Име: ЙОРГО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, BGR, ЕГН: 50xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 10%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 90%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ
01.01.1997
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000162644
Фирма, правна форма: ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 01.01.1997 Решение № 0 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. ВИДИН, общ. ВИДИН, ул. БАБА ВИДА № 11
Тел.: 094/22362


Управители:
Име: ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ТОПУЗЛИЕВ, BGR, ЕГН: 32xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - спец.фондове за финанс.на непр.орг. 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ
23.03.1949
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 000197081
Фирма, правна форма: ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 23.03.1949
Адрес на седалище: ГР. ВРАЦА, общ. ВРАЦА, бул. ХР.БОТЕВ № 4
Тел.: 092/32035

Управители:
Име: КАЛИНИК РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ, BGR, ЕГН: 31xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 100%
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ
06.11.2003
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 828050013
Фирма, правна форма: ДОРОСТОЛСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 06.11.2003 Решение № 1588 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. СИЛИСТРА, общ. СИЛИСТРА, ул.СОФРОНИ ВРАЧАНСКИ № 6
Тел.: 086 / 822027

Управители:
Име: ИЛАРИОН ДРАГАНОВ ЦОНЕВ, BGR, ЕГН: 12xxxxxxxx, управляващ
Име: РУСИ СТЕФАНОВ ХАДЖИДИМИТРОВ, BGR, ЕГН: 19xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ, BGR, ЕГН: 36xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: БОЙЧО АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЧКОВ, BGR, ЕГН: 52xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, BGR, ЕГН: 57xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


ЛОВЧАНСКА ЕПАРХИЯ
09.02.2001
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 110019345
Фирма, правна форма: ЛОВЧАНСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 09.02.2001 Решение № 386 на ОБЩИНА ЛОВЕЧ, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. ЛОВЕЧ, общ. ЛОВЕЧ, ул. ЧЕРКОВНА № 12
Тел.: (68) /22079


Управители:
Име: ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ ДИНЕВ, BGR, ЕГН: 50xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 100%
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииНЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ
31.12.1950
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 101049446
Фирма, правна форма: НЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 31.12.1950
Адрес на седалище: ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, общ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 1
Тел.: 0751/22421


Управители:
Име: НАТАНАИЛ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ, BGR, ЕГН: 52xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - спец.фондове за финанс.на непр.орг. 80%
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


ПЛЕВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ
01.10.1998
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 114115864
Фирма, правна форма: ПЛЕВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 01.10.1998
Адрес на седалище: ГР. ПЛЕВЕН, общ. ПЛЕВЕН, ул.СВ.ПАРАСКЕВА № 15
Тел.: 064/37515


Управители:
Име: ИВАН РАДИОНОВ ДИМОВ, BGR, ЕГН: 38xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 100%
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - едностранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ
13.02.2007
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 115601125
Фирма, правна форма: ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 13.02.2007 Решение № 182 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на кореспонденция: ГР. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ № 14
Адрес на седалище: ГР. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ № 14
Тел.: (32)625481Управители:
Име: НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ СЕВАСТИЯНОВ, BGR, ЕГН: 69xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 80%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииРУСЕНСКА ЕПАРХИЯ
15.01.2002
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 117038405
Фирма, правна форма: РУСЕНСКА ЕПАРХИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 15.01.2002 Решение № 0 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0
Адрес на седалище: ГР. РУСЕ, общ. РУСЕ, пл. СВЕТА ТРОИЦА № 9
Тел.: 082/225185


Управители:
Име: СИМЕОН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, BGR, ЕГН: 45xxxxxxxx, управляващ
Име: ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ ДУКОВ, BGR, ЕГН: 57xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, BGR, ЕГН: 58xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, BGR, ЕГН: 58xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ГЕОРГИ ПЕЕВ ГЕОРГИЕВ, BGR, ЕГН: 62xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 100%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
31.12.1950
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 119045188
Фирма, правна форма: СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация
Дата на вписване на последно решение: 31.12.1950
Адрес на седалище: ГР. СЛИВЕН, общ. СЛИВЕН, пл. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 5
Тел.: 044/22325


Управители:
Име: ЙОАНИКИЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ, BGR, ЕГН: 39xxxxxxxx, управляващ

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 100%
Колективен орган на управление - друг вид колективен орган
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организацииСТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ
10.08.2009
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 123055035
Фирма, правна форма: СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ Местно поделение (ЮЛ), юридическо лице, неправителствена организация
Фирмено дело: 37/2009
Дата на вписване на последно решение: 10.08.2009 Решение № 143 на Старозагорски окръжен съд, Регистър 5, Партида: 41, Том: 1, Стр: 5
Адрес на седалище: ГР. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, ул. СВЕТИ АПОСТОЛ КАРП № 4
Тел.: 042/26110, Факс: 042/26218


Управители:
Име: ИВАН МИНЧЕВ ИВАНОВ, ВGR, ЕГН: 42xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: БОЙЧО ДЕЛЧЕВ ЗЛАТИНОВ, ВGR, ЕГН: 44xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ГАЛАКТИОН ЛЮБЕНОВ ТАБАКОВ, ВGR, ЕГН: 49xxxxxxxx, управляващ
Име: ТОНИ ИЛЧЕВ РУСЕВ, ВGR, ЕГН: 51xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ПАВЕЛ СЛАВОВ ПАВЛОВ, ВGR, ЕГН: 52xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ЕМИЛ КИРЧЕВ ДИМОВ, ВGR, ЕГН: 56xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: БОРИС СТЕФАНОВ СТАМОВ, ВGR, ЕГН: 66xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ВGR, ЕГН: 69xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.
Име: ПЕТЪР ПЕТРОВ РАДЕВ, ВGR, ЕГН: 77xxxxxxxx, член на колективен орган на управл.

Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - друг изт. на финанс.на неправит.орг. 20%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 60%
Колективен орган на управление - друг вид колективен орган
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - Дейности на религиозни организации


 _____


vgw14

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |