Бургаският скандал за "сектите" в парламентарния контрол - 2008 г.СТЕНОГРАМА ОТ 2008.05.16 НА ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ТРИСТА И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

ТРИСТА И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 май 2008 г.
Открито в 9.07 ч.

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Юнал Лютфи и Петър Берон
Секретари: Иван Илчев и Георги Димитров

[...]

Към 13:30 ч. (ред. бел.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН:

[...]

Мисля в малкото оставащо време да уважим министър Миков поне с един въпрос. Той е един от двата зададени му въпроса - единият е от народния представител Филип Димитров, другият е на народния представител Мартин Димитров, относно необоснованото и скандално определение - цитирам - от служител на МВР на евангелистките църкви като опасни религиозни секти.

Заповядайте, господин Димитров.

ФИЛИП ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Дами и господа, уважаеми господин министре! Става въпрос за едно писмо, подписано, не казвам инспирирано, макар че има и такъв слух, от ваш служител в Бургас господин Иван Димитров, изпратено до училищата от община Бургас. В него се указва каква разяснителна работа да извършват, за да могат да преодолеят вредата от опасни и опасността от сектите в един чисто фундаменталистки, тесногръд стил. Започва със "Свидетелите на Йехова", които са обвинени в това, че внушавали, че "любовта към Исус трябва да бъде по-силна от тази към себе си и собствените родители, с което предизвиквали депресия, психически разстройства и самоубийства" - цитирам. Минава се към мормоните, които са обвинени за най-широко разпространената им кампания - провеждането на курсове по английски език, и се продължава към евангелските петдесетни църкви. Забележете, Евангелската петдесетна църква е член на Евангелския съюз на църквите в България от много, много десетилетия. Преживява целия комунистически режим. Изтъква се, че има мащабна агитаторска кампания от страна на евангелските църкви изобщо. Лошото в нея било, че била направена чрез безплатна прожекция на филма "Исус".

Това били най-опасните. Значи, по-малко опасните са примерно методистите, благодарение на които в края на ХІХ в. във всяко българско семейство се е появила Библия - тази, която са превеждали заедно Петко Рачов Славейков и д-р Лонг. Вероятно също така по-малко опасни ще се окажат конгрешаните, може би англиканците, глава на чиято църква е английската кралица, към която, доколкото знам, ние нямаме такива опасни възражения, освен от страна на някои странни люде, които говорят със същия тон за папата и пр. Не бих се учудил, ако накрая се появят подобни писания и по отношение на католиците в България.

Смятате ли да се разграничите от това поведение? Смятате ли да потърсите отговорност на Вашия служител? И ще се санкционирате ли това поведение с някакви мерки?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Три минути за отговор, господин министре.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Димитров! Всъщност, мисля си, че прекалено драматизирате един случай, който чрез тълкуване на една субективна представа на един човек наистина може да доведе до такъв тип тълкуване, което Вие посочвате и от което аз лично още в началото държа да се разгранича. Защото религиозната свобода е част от достиженията на днешното българско общество.

Но трябва да знаете и Вие, а и народните представители в залата, които са останали, българските граждани, че в община Бургас са постъпили многобройни сигнали за определено въздействие и то често върху непълнолетни и малолетни лица от определени религиозни организации.

Понеже Вие казвате за първата част на филма, не е проблемът, че са гледали този филм. Проблемът е, че след филма са им раздавани дипляни, с които са събирани и прибирани лични данни на лицата, гледали филма. Има и редица други такива случаи, които явно са предизвикали обществена тревога в Бургас. И основната инициатива за такъв тип ограмотително писмо - пак казвам, не бих споделил всичко в неговото съдържание - е инициатива на община Бургас. И неслучайно то е подписано на първо място от заместник-кмета на община Бургас, който отговаря за образованието и културата, на второ място е въпросният служител. В изготвянето на материала и на цялата работа е участвал и представител на детската педагогическа стая.

Има сигнали включително, мисля че от Дом "Надежда" в Бургас, че такъв тип религиозни организации доста активно и доста агресивно са прониквали в определени периоди.

Искам да Ви кажа, че в крайна сметка заради това възникнало недоразумение е проведена среща с пасторите Живко Тончев, Стефан Димитров и Стефан Кръстев, които са местни ръководители на някои от евангелските деноминации, с ръководството на териториалната Дирекция по сигурността и служителя, който Вие цитирате.

В хода на разговора те са разяснили подробности по констатираните нарушения, тоест пасторите са били запознати с тези сигнали за нарушения. Нещо повече, категорично там е имало разграничение от страна на служителите от употребените понятия, които предизвикват наистина смущение при тълкуването на този материал.

От своя страна, пасторите са се дистанцирали от разгледаните нарушения. Явно точно тези хора не биха могли да бъдат отговорни. Но също така те са изразили готовност да съдействат такива случаи да не бъдат допускани. В крайна сметка аз разбирам, че един или друг пастор не може да поема отговорност за дейността на други евангелски деноминации, които са вършили такъв тип дейност.

Това е отговорът на Вашия въпрос. Мисля си че въпросът е отдавна изчистен и вкарване на особен драматизъм в една иначе верски и религиозно търпима страна като България, и то не само сега, от векове е така, е излишно. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря, господин министър.

Имате думата, господин Димитров, за реплика.

ФИЛИП ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми господин министър, при всичкото уважение към Вашите бележки, опасявам се, че се нуждаете да прочетете това писмо още един път. Ако видите неговата лексика и стил, тя напомня за най-мракобесните комунистически времена, като че ли е писано от комунистически партиен секретар или от някой герой на "Атака" в наши дни. Така или иначе в нея се говори по един наистина застрашителен, нетолерантен, тесногръд, фундаменталистичен начин за представители на други изповедания.

Трябва да отбележа, че точно защото става въпрос за Бургас и точно защото става въпрос за Петдесятна църква, Бургас е център на Петдесятната църква в продължение на последните 70-80 години. Общо идеята е, че неин голям грях е това, че някой е събирал лични данни - разбира се, потърсете отговорност, санкционирайте някого, лични данни се събират къде ли не из България и по това все още се взимат мерки дотолкова, доколкото стандартите не са така докрай установени.

Но, пак повтарям, имам нужда да видя от Вас една по-рязка позиция, а не замъглителния финал на Вашите думи. Защото, за съжаление, проблемът съществува. Насочването на острието на подобен вид фундаменталистка пропаганда, срещу, примерно Петдесятната църква, пак казвам, утре това ще бъде последвано от друга фундаменталистична изява срещу някоя друга от Евангелските църкви в България, е въпрос на тенденция, която според мен е застрашителна, когато под нея лежат подписите на официални държавни служители в нарушение на чл. 4, ал. 3 и на чл. 5, ал. 1 от Закона за изповеданията, защото те фактически атакуват съдържанието на тази проповед.

В крайна сметка обстоятелството за събиране лични данни е последното нещо, което Вие ще намерите в това писмо. Там се говори буквално за опасни религиозни секти, което според мен и като терминология, и като маниер на поведение е изключително опасно. И аз, също като Вас, ценя високо толерантността на българската нация към различни етноси и вери, но моят голям проблем е, че тази толерантност като че ли в момента не личи така отчетливо и аз бих искал да видя по-ясни знаци за нея. Ваша отговорност е да ги стимулирате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря, господин Димитров.

Господин министър, искате ли дуплика? Заповядайте.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми господин Димитров, заявих ясната позиция по въпроса, на който казвам, че не бива да вкарваме особен драматизъм по един частен въпрос. Имайте предвид, че има посегателства срещу мюсюлмански храмове, срещу проповядващи юдаизма в България. Когато обаче политиците започнат да превръщат това в основна тема, в случая Вие едва ли не обвинявате само държавата. Аз даже се страхувам, че понякога става въпрос и за неразбиране.

И пак Ви казвам - освен служителят, който на всичкото отгоре не е от моето ведомство, господин Димитров, но държа да Ви отговоря, защото сте ми задали въпроса - участвал е и заместник-кмет, участвал е и детска педагогическа стая. Аз също казвам - разграничавам се от това, което е написано, от оценъчния момент. Но имайте предвид, че различните вероизповедания винаги водят и до различни оценки. Защото пак много представители на тези вероизповедания смятат, че в други религии има нещо, което не е за признаване, не сме стигнали в толерантността и уважението до онзи стандарт, който бихме искали да имаме.

И накрая, вижте съвета, който е даден в писмото: при съмнение трябва да се търси, на първо място, консултация и личен разговор със семейството, с родител, с подходящ доверен учител или педагогически съветник и на последно място със служител от МВР. На последно - тогава, когато наистина религиозната проповед може да води до някакви други нарушения.

Аз ви благодаря все пак, че поставихте този въпрос. Дано този въпрос и моят отговор да накарат повече хора от различните вероизповедания да имат търпимост към различните по вяра от тях. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря Ви, господин министър.

Има още един въпрос към Вас, но той ще бъде следващия петък.

Колеги, следващото заседание ще бъде в сряда от 9.00 ч.

Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 14.06 ч.)Председател:

Георги Пирински
Заместник-председатели:
Юнал Лютфи
Петър Берон
Секретари:
Иван Илчев
Георги Димитров


ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |