Съкращение на субсидиите за вероизповеданията от държавния бюджет на текущата 2010 г.

В следващия бр. 56 на Държавен вестник ще бъде обнародван приетият вече Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г., който предвижда и промени в държавните субсидии за вероизповеданията.
Въпросите за финансирането на вероизповедания от държавата са много и сериозно допълват темата за принципа на безпринципност в държавно-вероизповедните правоотношения, за които вече стана въпрос няколко пъти.
За първоначално предвидените за 2010 г. държавни субсидии за вероизповеданията също беше писано.
Орязването на сумата с 600 хил. лв., което представлява 1/5 (една пета) част от първоначално предвиденото едвам ли ще затрудни сериозно вероизповеданията, но от друга страна дава сериозни основания да се смята, че догодина изначално предвижданата сума ще бъде сериозно намалена в сравнение с наложилата се вече тенденция от около пет години за леко, но постоянно увеличаване на субсидиите за вероизповеданията. Сериозен обществен дебат относно държавното финансиране на вероизповедни институции не е бил провеждан досега в България. Едвам ли също скоро нещо в тази сфера ще се раздвижи, така че явно тази куцаща система, напомняща средновековно великодушие и благоволение  на феодални самодръжци, определящи  държавна издръжка за определени религиозни общности, без каквито и да са фиксирани принципи и  въпреки отделеността на религиозните институции от държавата, ще продължава да бъде патерицата на одържавените вероизповедания в България, били те традиционни, по-традиционни, най-традиционни или съвсем нетрадиционнни.


Предвидените промени, които ще бъдат оповестени в следващия бр. 56 на Държавен вестник (§ 9. Приложение № 3 към чл.6, ал. 7 на Закона за държавния бюджет) са:

Наименование  Сума (хил. лв.)

1. За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница  600,0

2. За Българската православна църква (в страната)  1 460,0

3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България  80,0

4. За Централния Израелтянски духовен съвет  30,0

5. За Арменската Апостолическа православна църква  40,0

6. За други регистрирани вероизповедания  40,0

7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания  50,0

8. За ремонт на църковни сгради с национално значение 100,0


Всичко:  2 400,0

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |