ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОКОЛО ИКОНОГРАФСКИ ПЛАГИАТСТВАНИЯ


В българското държавно авторско право не е изрично и изчерпателно уредено правното положение на авторството в сферата на религиозните общности.

Две са споменаванията в Закона за авторското право и сродните му права констелации, които са свързани с дейности на вероизповедния.

Едното положение е в разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 5, която допуска без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.

Второто положение се намира в предписанието на чл. 24, ал. 1, т. 14, според което е допустимо без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение използването на произведения по време на религиозни церемонии или на официални церемонии, организирани от публичната власт.

Въпроси, които в други държави и техни религиозни общности са възниквали преди столетия, като напр. във връзка с творчество на иконографи, скулптури, музикални произведения и т.н. просто в България не са били задавани.

Не поради липса на творци или липса на художествени и др. произведения във България, а просто поради липса на достатъчно правна култура у субектите на българското държавно и религиозно право. Дефицитът на усещането за право и справедливост у голяма част от държавното и църковното ръководство несъмнено води началото си от дефицита в домашното възпитание да се уважават усилията на ближния да твори и липсата на респекта и възхищението от резултатите на неговия труд.Всъщност особено симптоматичното положение в българското общество да не се ценят постиженията на ближния е предначертание и характеристика на населението, залегнало сериозно и в народното творчество. Не само шопското.

Затова плагиатството в България не само се приема за нормално поведение, то просто не може да ангажира обществеността в онази нормативност, която има силата на закон в държавата. Защото българското общество се е развило по различен от западната европейска цивилизация начин. Най-вече след 1945 г.

Един интересен казус, който така или иначе ще остане неразрешен, но който поставя резонен въпрос, върху които юристите и църковните правници в България ще трябва един ден да разрешават представлява иконографията на баташките мъченици. По-долу, под иконографското сравнение е и изложението на проблематиката от старостилния предстоятел в България, който се жалва за плагиатство.

  


_Един друг много интересен феномен, който също заслужава внимание, но по който проблем като цяло се мълчи и ще продължи да се мълчи,  представлява откопирането на църковни символи, икони и т.н. в държавната хералдика или номизматика.

Например върху еднолевовата банкнота – икона от 1789 г. на св. Иван Рилски от църквата „Успение на Пресвета Богородица“ до Рилския манастир. Има много такива примери, които засега оставяме без коментари.


  


vgw20


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |