ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИН ГОДИНА ДО ОСВЕТЛЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ, СЛУЖИЛИ НА АТЕИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ


Докладът за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2010 г. – 20 юли 2011 г., приет на заседание на Парламентарната вътрешна комисия с протокол №175 от 20 юли 2011 г. предвижда в заключителната си част следните задачи за предстоящата отчетна половин година.

Цитат:

Предстои проверка:

 по чл. 26, ал. 1, т. 1 – лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за президент и вицепрезидент, кметове и общински съветници;

 по чл. 3, ал. 1, т. 28 – лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, Организацията на Североатлантическия договор и всяка друга международна организация, в която членува или в чиято дейност участва Република България;

 по чл. 3, ал. 2, т. 3 – ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета;

 по чл. 3, ал. 2, т. 4 – управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;

 по чл. 3, ал. 2, т. 5 – председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел;

по чл. 3, ал. 2, т. 6 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности.
Това би следвало да означава, че ако Комисията за разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия спази своя план-график - в периода най-късно до 20 декември 2011 г. ще трябва бъдат обявени имената на служилите на комунистическата Държавна сигурност лидери, ръководители, висши клирици и т.н. служители на религиозни общности в България.

Ако се наблюдава внимателно отчетността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия става ясно, че нейните доклади обхващат периоди между 20-ти юли и 20-ти декември, съответно между 20-ти декември и 20-ти юли. Оттук следва да се направи дори заключението, че малко преди Рождество Христово имената на служилите на атеистическия режим ще станат известни на религиозните общности.

Все още има време за покаяние от срам пред хората!

А за покаяние от страх пред Господа - това е друга дълга и предълга тема!

vgw14 Kommentare:

Анонимен каза...

истината освобождава

Кръстник Дроселмайер каза...

Богове не съществуват, време е да пораснете.

Право и религия в България каза...

@ Free Infidel - Драги "Adventurer", във връзка със свободата на светоглед оставяме Вашия коментар тук, същевременно Ви напомняме, че би било много добре, ако се съобразявате с темата на публикацията, която коментирате, защото тя има съдържание, което не поставя въпроси от естество за същуствуване на Бог или Богове, а касае правото на РБ досежно религиозните общности - в конкретния случай разкриването на служителите на Държавна сигурност в ръководните органи на вероизповеданията.

Желаем Ви успех!

Анонимен каза...

Така е
рокля

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |