ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ - ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ – ІІІ. 2015


11.12.2008
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 115601125
Фирма, правна форма: ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ - ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ Местно поделение на БПЦ (ЮЛ), юридическо лице, неправителствена организация

Документ на последно вписване: устав - Българска Православна Църква от 11.12.2008, промяна на обстоятелства

Адрес на кореспонденция: Област Пловдив, общ. ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ, район Централен, п.код 4000, ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ № 14

Адрес на седалище: Област Пловдив, общ. ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ, район Централен, п.код
4000, ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ № 14
Тел.: сл. (32)625481
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: ПЛОВДИВ , гр.ПЛОВДИВ, ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ № 14

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
237
237
Декември
2014
232
232
Ноември
2014
232
232
Октомври
2014
234
234
Септември
2014
231
231
Август
2014
231
231
Юли
2014
236
236
Юни
2014
238
238
Май
2014
241
241
Април
2014
239
239
Март
2014
238
238
Февруари
2014
239
239
Януари
2014
239
239Управители:
Име: НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ СЕВАСТИЯНОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 690719хххх,
управляващ, длъжност: Митрополит
Принадлежност:
Отношение: висшестояща
Име: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, БЪЛГАРИЯ (BGR)
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - такси за услуги с непаз. характер 80%
Колективен орган на управление - Епархийски съвет
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА

Национална отрасл. класификация - 9131, Дейности на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |