ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: ПЛЕВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 2015


01.10.1998
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 114115864
Фирма, правна форма: ПЛЕВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическо лице, неправителствена организация

Документ на последно вписване: решение - Решение на СВЕТИЯ РАЗШИРЕН СЪБОР от 01.10.1998, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: ГР. ПЛЕВЕН, общ. ПЛЕВЕН, ул.СВ.ПАРАСКЕВА № 15
Пощенски код: 5800
Тел.: сл. 064/37515
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: ПЛЕВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: ПЛЕВЕН , ул.СВ.ПАРАСКЕВА № 15

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
22
22
Декември
2014
22
22
Ноември
2014
22
22
Октомври
2014
22
22
Септември
2014
21
21
Август
2014
21
21
Юли
2014
21
21
Юни
2014
21
21
Май
2014
23
23
Април
2014
23
23
Март
2014
23
23
Февруари
2014
24
24
Януари
2014
24
24


Управители:
Име: ИВАН РАДИОНОВ ДИМОВ, BGR, ЕГН: 380510хххх, управляващ, длъжност: Митрополит
Принадлежност:
Отношение: висшестояща
Име: БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, BGR
Код по БУЛСТАТ: 121294143
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 100%
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - едностранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА
Национална отрасл. класификация - 9131, Дейности на религиозни организации
Национална отрасл. класификация - 9133, Дейности на други организации с нестопанска цел,

некласифицирани другаде


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |