ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР: НЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ – ІІІ. 2015


03.02.2014
Данни от регистър БУЛСТАТ
Код по БУЛСТАТ: 101049446
Фирма, правна форма: НЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ Религиозна организация, юридическолице, неправителствена организация

Решение: удостоверение 143 от 0 на БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВ.СИНОД, Регистър 0, Стр: 0, на основание: Закон за изповеданията

Документ на последно вписване: удостоверение от 03.02.2014, промяна на обстоятелства

Адрес на седалище: Област Благоевград, общ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, п.код 2900,
бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 1
Тел.: сл. (751) 60468
Статус: развиващ дейност

Данни от Националния осигурителен институт
Фирма: НЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ
Седалище и адрес на управление: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,

Месец
Година
Социално
осигурени
Здравно
осигурени
Януари
2015
138
142
Декември
2014
137
150
Ноември
2014
137
147
Октомври
2014
135
145
Септември
2014
133
145
Август
2014
133
143
Юли
2014
134
134
Юни
2014
132
141
Май
2014
132
141
Април
2014
131
140
Март
2014
132
141
Февруари
2014
132
141
Януари
2014
132
141


Управители:
Име: СЕРАФИМ ЖЕЛЯЗКОВ ДИНКОВ, БЪЛГАРИЯ (BGR) , ЕГН: 740704хххх, управляващ,
длъжност: Митрополит
Допълнителна информация:
Активност - развиващ дейност
Изповедание - Българска православна църква
Източници на финансиране - дарения и спонсорство 20%
Източници на финансиране - спец.фондове за финанс.на непр.орг. 80%
Основен източник на финансиране - Приходи на неправит. организации
Форма на собственост - частна 100%
Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство
Институционален сектор - СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДОМAКИНСТВАТА
Национална отраслова класификация НКИД 2003 - 9131, Дейности на религиозни организации

Национална отраслова класификация КИД 2008 - 9491, Дейност на религиозни организации


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |