СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2016 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г.

В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр. 96 от 9 Декември 2015 г.

{…}

Чл. 6
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.

{…}

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4


Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2016 г.Наименование

Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница
850,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 410,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
360,0
4.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България
50,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България
50,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква
50,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
80,0
8.
За ремонт на религиозни сгради с национално значение
450,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
50,0
10.
Резерв за възникнали извънредни ситуации
150,0

в т. ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
10,0


нията, регистрирани по реда на
Всичко:

4 500,0 
Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |