Преамбюлна развръзка ІІ-ра частV. Въпреки добитата вече почти окончателна яснотата по разбуления преамбюлен въпрос, налага се на това място да бъде отделено графично внимание на текстовете (един граматичско-семантичен поглед), който в три графики да представи стъпките по "заимстване"-то и "адаптация"-та на руския преамбюл в българския Закон за вероизповеданията. Графиките са изработени преди доста време, по молба на заинтересовани езиковеди, желаещи да отделят внимание на проблеми и куриози в текстове, продукт на законодателство.

.

:: Стъпка първа - сравнение на първоизточниците

.


.


:: Стъпка втора - "узряване" на преамбюлния текст при български условия


.
.


:: Стъпка трета - сравнение на преамбюлни текстове, които са със законова сила

.
.VІ. За по-нагледно опосредяване на развръзката, предлага се запис от Стенограмата на пленарните заседания, в които текстът е бил обсъждан. Абсолютно видно е, че нито един народен представител не е бил информиран за произхода на текста: http://hpberov.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

.

Както обещахме в първата част на този текст, завършваме с откъс от едно телевизионно предаване, без каквато и да е нужда от коментар.
RE: TV - предаване "Булевард България" от 12.03.2009 г., 19:42 ч. (българско време)

_

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |